Kdo jsem

Renata Nováková
IČO: 03550401
Sídlo: 278 01, Zlončice 95

Jaké shromažďuji osobní údaje a proč je shromažďuji

Uživatel souhlasí, při odeslání poptávkového nebo kontaktního formuláře se zpracováním svých osobních údajů, správcem webových stránek www.ucetni-sluzby.com, kterou je Renata Nováková, 278 01, Zlončice 95, o ochraně osobních údajů a obecného nařízení EU č. 2016/679, o ochraně osobních údajů, souhlas se shromažďováním, zpracováním a uchováním svých poskytnutých osobních údajů.

Veškeré odeslané osobní údaje budou shromažďovány, uchovávány a zpracovávány za účelem kontaktování uživatele ve věcech obchodní činnosti správce, tj. zasílání obchodních sdělení správce. Osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány neautomatizovaným způsobem v elektronické podobě. Odeslané osobní údaje nebude správce poskytovat třetím osobám.

Uživatel bere na vědomí, že je oprávněn získat od správce informace, jaké osobní údaje o něm správce zpracovává, v případě jejich nepřesnosti nebo neúplnosti má právo na jejich opravu, doplnění či výmaz, má právo vznést námitku, má právo na omezení zpracování jeho osobních údajů a právo na přenositelnost jeho osobních údajů, vše v souladu s platnými právními předpisy, upravujícími ochranu osobních údajů. Tento souhlas uživatel uděluje na dobu 5 (pět) let ode dne jeho udělení. Uživatel současně bere na vědomí, že je oprávněn tento souhlas kdykoliv odvolat a to e-mailem, zaslaným na adresu: info@ucetni-sluzby.com. Uživatel je oprávněn v případě porušení povinností správce v oblasti nakládání s jeho osobními údaji podat stížnost u příslušného dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.